Pater Van Isacker S.J. (1913-2010)

Reeds in 1978 sprak prof. dr Karel Van Isacker SJ de volgende woorden: "Het is mijn leed als historicus te ervaren hoe de Kerk als menselijk instituut steeds meeliep met de stroming van de tijd." En "nu ook weer loopt de Kerk mee met de stroming, met de mode van de tijd. Het is het meedoen aan een capitulatie.(...) Wij beleven inderdaad een tijd van capitulatie, en de volgende generatie zal zich met verstomming afvragen hoe een gemeenschap zo luchthartig, zo onnadenkend de schatten van het verleden door deuren en vensters kon gooien. Men capituleert omdat men mee wil doen met de geest, met de mode van de tijd. En het is de vraag waar de Kerk zal staan als deze mode fataal voorbij zal zijn, want niets verdwijnt sneller dan een mode. Dan riskeren wij ons in een verschrikkelijk geestelijk braakland te bevinden."Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides sanctuarii in capitee omnium platearum.

Het goud heeft zijn glans verloren, dof is het edel metaal, en de stenen van het heiligdom liggen verspreid op alle hoeken der straten.

Klaagliederen 4, 1Foto's: John Peters Fotografie, Roermond

Priester-historicus prof. dr Karel Van Isacker S.J. (1913) ging eind jaren '80 met emeritaat van de Universiteit van Antwerpen. Hij verliet Antwerpen en vertrok naar de Caelenberg nabij Niel bij As. Hij verbouwde er een boerderij tot Sint-Michaëlskapel.

De bijna 97-jarige Vlaamse pater draagt daar nog dagelijks de heilige Mis op. Hij bleef de oude Tridentijnse ritus trouw.

Onverzettelijk in zijn geloof, zijn gehechtheid aan zijn Vlaamse volk en de christelijke waarden die het mee groot hebben gemaakt, blijft hij op de barricaden staan voor zijn Kerk en zijn land.

Meer over pater Karel Van Isacker S.J. in het artikel op deze website: Een monument van een historicus: Karel Van Isacker.Gedicht van Guido Gezelle

O Priester die, na Christi maat,
hermaakt en hergeboren staat,
ver boven ons en God nabij,
dat iedereen indachtig zij
dat, of de wereld lacht en spot,
gij zijt en blijft een man van God!

Blijft staan, eerweerdig kranke vat,
blijft steunen op Gods hulpe: en dat,
door u geleerd en voorgegaan,
wij recht in uwe schreden staan,
ter tijd dat, vrij van zonde en pijn,
wij, met en door u, zalig zijn!

20-12-1884
Guido Gezelle +