zaterdag 12 januari 2019Goddelijke Diensten in de maand januari 2019

Zondag 13 januari 2019:
Feest van de Heilige Familie
10.00 uur Hoogmis

Zondag 20 januari 2019:
2e Zondag na de verschijning van onze heer Jezus Christus
10.00 uur Hoogmis

Zondag 27 januari 2019:
3e Zondag na de verschijning van onze heer Jezus Christus
10.00 uur Hoogmis

Zaterdag 2 februari 2019:
Feest van Maria Lichtmis
10.00 uur: wijding van de kaarsen, processie en Heilige Mis