zaterdag 2 december 2017

Goddelijke Diensten in de maand december 2017

Zondag 3 december 2017:                                                      

1e zondag van de Advent
10.00 uur: Hoogmis

Vrijdag 8 december 2017:
Feest van de Heilige Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen
18.30 uur Heilige Mis

Zondag 10 december 2017:
2e zondag van de Advent
10.00 uur: Hoogmis

Zondag 17 december 2017:
3e zondag van de Advent
10.00 uur: Hoogmis

Woensdag 20 december 2017:
Quatertemperwoensdag van de Advent
18.30 uur GULDEN MIS MET KAARSLICHT

De gulden mis is de Maria mis in de advent. Ze wordt opgedragen in de kapel die alleen verlicht wordt met kaarsen. Aan de gulden mis wordt sinds eeuwen veel genade toegekend.

Zondag 24 december 2017: Vigilie van Kerstmis
10.00 uur: Plechtige Mis
23.00 uur : Adventswake en Plechtige Middernachtmis
gevolgd door de gelezen Dageraadsmis waarin kerstliederen worden gezongen.


Maandag 25 december 2017:  HOOGFEEST VAN KERSTMIS
10.00 uur Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’

Dinsdag 26 december 2017:
Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus
10.00 uur Hoogmis

Noot: De goddelijke diensten van de kerstdagen worden opgedragen door Z.E.P. Harald Volk S.J.M.

Zondag 31 december 2017:

10.00 uur Hoogmis
21.00 uur: Heilig uur van aanbidding tot Middernacht

Maandag 1 januari 2018:
NIEUWJAAR/Feest van de Besnijdenis des Heren
10.00 uur Plechtige Hoogmis