vrijdag 20 november 2015

Goddelijke Diensten in de maand December 2015

Zondag 22 november 2015:
Laatste zondag van Pinksteren
10.00 uur: Hoogmis

Donderdag 26 november 2015:

Johannes Berchmans
18.30 uur: Heilige Mis

Zondag 29 november 2015:
Eerste zondag van de Advent
10.00 uur Hoogmis

Zondag 6 december
Tweede zondag van de Advent
10.00 uur Hoogmis

Dinsdag 8 december 2015
FEEST VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN
18.30 uur Hoogmis
Na de mis is er een Heilig Uur van aanbidding

Zondag 13 december 2015
Derde zondag van de Advent
10.00 uur Hoogmis

Woensdag 16 december 2015
Quatertemperwoensdag van de Advent
18.30 uur GULDEN MIS MET KAARSLICHT

Zondag 20 december 2015
Vierde zondag van de Advent
10.00 uur Hoogmis

Donderdag 24 december 2015: Vigilie van Kerstmis (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
23.00 uur : stil gebed
23.30 uur: adventswake
24.00 uur Plechtige Middernachtmis
gevolgd door de Dageraadsmis waarin kerstliederen worden gezongen

Vrijdag 25 december 2015
HOOGFEEST VAN KERSTMIS (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
10.00 uur Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’

Zaterdag 26 december 2015
Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
10.00 uur Hoogmis

Zondag 27 december 2015
 Zondag onder het octaaf van de geboorte des Heren
10.00 uur Hoogmis

Donderdag 31 december 2015
Oudejaarsavond
18.30 uur: Heilige Mis uit dankzegging voor God’s zegen het afgelopen jaar
Na de Mis aanbidding tot Middernacht

Vrijdag  1 januari 2016
 NIEUWJAAR/Feest van de Besnijdenis des Heren
10.00 uur Plechtige Hoogmis