zondag 23 november 2014

Goddelijke Diensten in de maand December 2014 


Zondag 30 november Eerste zondag van de Advent
10.00 uur Hoogmis

Zondag 7 december Tweede zondag van de Advent
10.00 uur Hoogmis

Maandag 8 december
FEEST VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN
18.30 uur Hoogmis

Zondag 14 december Derde zondag van de Advent
10.00 uur Hoogmis

Woensdag 17 december Quatertemperwoensdag van de Advent
18.30 uur GULDEN MIS

Zondag 21 december Vierde zondag van de Advent
10.00 uur Hoogmis

Woensdag 24 december Vigilie van Kerstmis (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
23.40 uur Adventswake
24.00 uur Plechtige Middernachtmis
gevolgd door de Dageraadsmis waarin kerstliederen worden gezongen

Donderdag 25 december HOOGFEEST VAN KERSTMIS (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
10.00 uur Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’

Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
10.00 uur Hoogmis

Zondag 28 december Zondag onder het octaaf van de Geboorte des Heren
10.00 uur Hoogmis

Woensdag 31 december 2015: Vigilie van Nieuwjaar.
Heilige mis om God te bedanken voor het oude jaar en zijn zegen te vragen voor het nieuwe jaar
18.30 uur: Heilige Mis
Na de mis Aanbidding tot Middernacht (24.00 uur)

Donderdag  1 januari 2015 NIEUWJAAR/Feest van de Besnijdenis des Heren
10.00 uur Hoogmis

Zondag 4 januari 2015  Feest van de Heilige Naam van Jezus
10.00 uur Hoogmis

Dinsdag 6 januari 2015: Feest van Driekoningen
18.30 uur: Hoogmis
donderdag 13 november 2014


Goddelijke Diensten in november 2014Zondag 16 november 2014: Hoogmis
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 23 november 2014: Hoogmis
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 30 november 2014: 1e zondag van de Advent
09.55 uur: Hoogmis

maandag 20 oktober 2014


Goddelijke Diensten in oktober en begin november 2014


Zondag 5 oktober 2014
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 12 oktober 2014
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 19 oktober 2014
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 26 oktober 2014: Feest van Christus Koning
09.55 uur: Plechtige Hoogmis
Celebrant: Eerwaarde Heer G. Weishaupt

Zaterdag 1 november 2014: Allerheiligen
10.00 uur: Plechtige Hoogmis
Celebrant: Eerwaarde Heer G. Weishaupt

Zondag 2 november 2014:Hoogmis
09.55 uur: Hoogmis
Celebrant: Eerwaarde Heer G. Weishaupt

Maandag 3 november 2014: Allerzielen
18.30 uur: Gezongen Zielenmis
Aansluitend Gelezen Zielenmis
Na de H.H. Missen: wijding van het Sint Hubertusbrood
Celebrant: Pater Duroisin

Zondag 9 november 2014: Hoogmis
09.55 uur: Hoogmis Eremis
De nieuw gewijde Eerwaarde Pater Daniel Artmeyer, SJM zal na de Heilige Mis zijn priesterlijke zegen geven aan de aanwezige gelovigen.
zaterdag 13 september 2014


Goddelijke Diensten in de maand september 2014

Zondag 14 september 2014: Veertiende Zondag na Pinksteren
Feest van de Kruisverheffing
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 21 september 2014: Vijftiende Zondag na Pinksteren
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 28 september 2014: Zestiende Zondag na Pinksteren
09.55 uur: Hoogmis

Maandag 29 september 2014: Feest van de H. Aartsengel Michaël
Patroon van de kerk en van onze kapel
18.30 uur: Hoogmis

maandag 11 augustus 2014

U wordt van harte verwacht in de H. Mis van altijd,
die door Pater Gert Verbeken S.J.M. wordt opgedragen in de
Sint Michaelskapel, Caelenbergstraat 40 te Niel-bij-As

Op zondag 24 augustus 2014 om 10.00 uur.

In trouwe herinnering aan
Pater Karel van Isacker S.J.
Geboren te Mechelen, 26 juni 1913
Priester gewijd te Leuven, 24 augustus 1945
Overleden te Niel-bij-As, 25 augustus 2010

U ook om elke steun blijvend indachtig:
Rekeningsnummer V.Z.W. Caelenberg BE 33 001-3928567-46


Goddelijke Diensten in de maand augustus 2014


Vrijdag 15 augustus 2014: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
10.00 uur: Kruidenzegening en aansluitend H. Mis
Celebrant: Zeer Eerwaarde Heer G. Weishaupt

Zondag 17 augustus 2014: Tiende Zondag na Pinksteren
09.55 uur: Hoogmis

Vrijdag 22 augustus 2014: Hoogfeest van het Onbevlekt Hart van Maria
18.30 uur: H. Mis
Na de Heilige Mis een Heilig Uur van aanbidding
Celebrant:  Zeer Eerwaarde Heer L. Michiels

Zondag 24 augustus 2014: Elfde Zondag na Pinksteren
10.00 uur: Hoogmis (in trouwe herinnering aan pater Karel van Isacker S.J.)
Celebrant: Zeer Eerwaarde Heer G. Verbeken S.J.M.

Zondag 31 augustus 2014:
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 7 september 2014:
09.55 uur: Hoogmis

Maandag 8 september 2014:Mariafeest, Geboorte van de Moeder Gods
18.30 uur: H. Mis
Na de Heilige Mis een Heilig Uur van aanbidding
Celebrant: Zeer Eerwaarde Heer Ottowoensdag 25 juni 2014


Goddelijke Diensten eind juni/begin juli 2014


Vrijdag 27 juni 2014: Feest van het Heilig Hart van Jezus
18.30 uur: Heilige Mis
Na de Heilige Mis een Heilig Uur van aanbidding

Zondag 29 juni 2014: Derde Zondag na Pinksteren
Feest van de H.H. Petrus en Paulus
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 6 juli 2014: Vierde Zondag na Pinksteren
09.55 uur: Hoogmis

dinsdag 3 juni 2014


Goddelijke Diensten Pinksteren en Sacramentsdag 2014Zondag 8 juni 2014: Hoogfeest van Pinksteren
09.55 uur: Hoogmis

Maandag 9 juni 2014: Tweede Pinksterdag
10.00 uur: Hoogmis

Zondag 15 juni 2014: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
09.55 uur: Hoogmis

Donderdag 19 juni 2014: Sacramentsdag
18.30 uur: Gezongen Heilige Mis
Na de Heilige Mis een Heilig Uur van aanbidding

Zondag 22 juni 2014: Sacramentszondag
09.55 uur: Hoogmis


dinsdag 27 mei 2014

Hoogmis ter ere van onze Here Hemelvaart
Op donderdag 29 mei 2014 om 10.00 uur

U bent van harte uitgenodigd om deze plechtige Mis bij te wonen.maandag 5 mei 2014

Attentie: op donderdag 8 mei 2014 om 19.00 uur vindt er een Hoogmis plaats ter ere van de verschijning van de Heilige Aartsengel Michaël, tevens patroon van de kapel.
U bent van harte welkom om deze plechtige, Tridentijnse mis bij te wonen.

zaterdag 26 april 2014

Goddelijke Diensten in de Mei maand 2014Donderdag 1 mei 2014: Feest ter ere van de HEILIGE SINT JOZEF
10.00 uur: Hoogmis

Zondag 4 mei 2014: Tweede zondag na Pasen
09.55 uur: Hoogmis

Donderdag 8 mei 2014: Verschijning van de Heilige Aartsengel Michael
19.00 uur: Hoogmis


Zondag 11 mei 2014: FEEST VAN O.-L. VROUW VAN VLAANDEREN
09.55 uur: Plechtige Hoogmis

Zondag 18 mei 2014: Vierde zondag na Pasen
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 25 mei 2014: Vijfde zondag na Pasen
09.55 uur: Hoogmiszondag 16 maart 2014

Goddelijke Diensten in de Paastijd 2014


Zondag 6 april 2014: PASSIEZONDAG
09.55 uur: Hoogmis

Zondag 13 april 2014: PALMZONDAG
09.55 uur: Palmwijding – Palmprocessie – Hoogmis

GOEDE WEEK EN PASEN

De diensten van de Goede Week en de Paasdagen zullen worden gecelebreerd door Pater Harold Volk S.J.M.

Donderdag 17 april: WITTE DONDERDAG
18.30 uur: Plechtige Hoogmis – Denudatie van het altaar – Overbrenging van het Allerheiligste naar het rustaltaar – Gelegenheid tot aanbidding (tot middernacht)

Vrijdag 18 april 2014: GOEDE VRIJDAG
15.00 uur: Kruisweg
18.30 uur: Avondofficie

Zaterdag 19 april 2014: STILLE ZATERDAG
22.30 uur: Paaswake

Zondag 20 april 2014: PASEN
10.00 uur: Plechtige Hoogmis “Resurrexi”

Maandag 21 april 2014: TWEEDE PAASDAG
10.00 uur: Hoogmis

Zondag 27 april 2014: BELOKEN PASEN
09.55 uur: Hoogmis