zondag 21 juli 2013

Domine, salvum fac Regem nostrum Philippum (Nicolas Formé)
Domine, salvum fac Regem nostrum Philippum.
Et exáudi nos in die, qua invocavérimus te.
Dómine, exáudi oratiónem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

Orémus. Páteant sures misericórdiae tuae, Dómine, précibus supplicántium: et, ut peténtibus desideráta concédas, fac eos quae tibi sunt plácita postuláre. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Heer, bescherm onze koning Filip.
En verhoor ons op de dag dat wij U aanroepen.
Heer, verhoor mijn gebed.
En mijn noodkreet kome tot U.
De Heer zij met u.
En met uw geest.

Laat ons bidden. Dat de oren van Uw barmhartigheid, o Heer, geopend worden voor de gebeden van hen, die tot U smeken, en opdat Gij aan hen moogt verlenen, wat zij U vragen, laat hen verzoeken wat U welgevallig is. Door Christus, onze Heer. Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten