dinsdag 5 juni 2012

Sacramentsprocessie in Luik

Zaterdag 9 juni a.s. om 16.00 uur zal er een Tridentijnse Hoogmis worden opgedragen in de kerk van het heilig Sacrament aan de Boulevard d'Avroy 132 in Luik. Medewerking wordt verleend door kanunnik Eric de Beukelaer en de Schola Cantorum van het Ward-instituut uit Roermond.

Aansluitend op de heilige Mis zal een Sacramentsprocessie uittrekken door de stad Luik.

Luik staat bekend als de 'bakermat' van het feest van het Allerheiligste Sacrament. De heilige Juliana van Cornillon spande zich in de dertiende eeuw in voor de verering van het Altaarsacrament, nadat zij daartoe door visioenen was aangezet. In 1246 werd het feest van het Allerheiligste Sacrament door haar toedoen ingevoerd in het bisdom Luik. in 1264 werd het feest ingevoerd voor de gehele Kerk.

Meer informatie: fetedieualiege.wordpress.com.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten