woensdag 14 december 2011

Missus est Angelus

Komt, komt, keerselicht ontsteken,
eer de nacht aan 't wijken gaat,
hoort gij 't haantje lustig preken?
Komt, staat op, de klokke slaat!

't Is Gods Engel die 't verkondigt,
dat Messias u verwacht,
die gedoold hebt, die gezondigd,
dag en nacht!


Missus est..., de gulden Messe en
valt maar eens in gansch het jaar;
komt, ontwijkt de duisternessen
van den nacht, en gaan we ernaar!

't Is Gods Engel...

‘Weest gegroet, o vol genaden!’
voortgebaand, op Gods gelee,
diepe en vastgedamde paden,
door de versch gevallen snee!

't Is Gods Engel...

Heel de kerke, bin en buiten,
spreidt, - o helder nachtgezicht! -
dóór de bontgebrande ruiten,
't duizendverwig keerselicht!

't Is Gods Engel...

Ja, het Woord is vleesch geworden,
gulden Messe, en uw gestraal
geeft den eeuwenlang verdorden
menschenboom weêr zegepraal!

't Is Gods Engel...


Z.E.H. Guido Gezelle (1830-1899)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten