vrijdag 25 november 2011

Kerstmis op een 'buitengewone' wijze

Ontdek de geestelijke rijkdom van de Latijnse liturgie;
eeuwen bidden in schoonheid!

Op de Caelenberg in Niel-bij-As, midden in de natuur ligt de Sint-Michaëlskapel. Een tot kapel verbouwde stal vormt al ruim twee decennia een plek die aantrekkingkracht op velen heeft. De oprichter van deze kapel, prof. dr Karel Van Isacker SJ (1913-2010) heeft met dit initiatief getracht de eeuwenoude schoonheid van de liturgie levendig te houden.

Ook na zijn heengaan weten jongeren, nieuwsgierig naar de traditie, de weg naar de Sint-Michaëlskapel te vinden. Ook volwassenen (her)ontdekken het sacrale en de mystiek van de Tridentijnse liturgie, een liturgie die zich mag verheugen op een toenemende belangstelling.

Ook het hoogfeest van Kerstmis zal uitbundig gevierd gaan worden op de Caelenberg. De jeugdige Vlaamse pater, Gert Verbeken SJM, zal tijdens deze feestelijke dagen van Kerstmis de H.H. Missen opdragen.

Van harte welgekomen!Goddelijke Diensten in onze kapel in Advent en Kersttijd

Donderdag 8 december: Feest van Maria Onbevlekt Ontvangen
18.30 uur: Hoogmis, aansluitend: Heilig uur van aanbidding

Zondag 11 december: Derde zondag van de Advent
9.55 uur: Hoogmis

Woensdag 14 december: Quatertemperwoensdag van de Advent
18.30 uur: Gulden Mis

Zondag 18 december: Vierde zondag van de Advent
9.55 uur: Hoogmis

Zaterdag 24 december: Vigilie van Kerstmis
23.00 uur: Stil gebed
23.40 uur: Adventswake
24.00 uur: Plechtige Middemachtmis, gevolgd door de Dageraadsmis

Zondag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis
9.55 uur: Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis', muzikaal opgeluisterd door de Schola Cantorum van Achel

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus, eerste martelaar
10.00 uur: Hoogmis

Zaterdag 31 december: Laatste dag van het jaar
18.30 uur: H. Mis
19.15 uur: Nachtaanbidding om God te danken voor het voorbije jaar en Zijn zegen af te smeken voor het komende.
24.00 uur: Zegen met het Allerheiligste Sacrament

Zondag l januari 2012: Nieuwjaar/Octaafdag van Kerstmis
9.55 uur: Hoogmis

Vrijdag 6 januari: Feest van Driekoningen
18.30 uur: Hoogmis