zaterdag 23 april 2011

Paaszaterdag

Des konings vaandels gaan vooraan,
't geheim des kruises grijpt ons aan,
de Schepper is 't van al wat leeft
Die aan het hout gehangen heeft.

Wat David in zijn vrome lied
voorspeld heeft, dat is nu geschied.
Hij heeft de volkeren geleerd
dat God vanaf het hout regeert.

Ik groet u, kruis, want gij slechts zijt
mijn hoop in deze lijdenstijd.
Geef vrolijkheid aan wie u vertrouwt,
genade, wie zijn kwaad berouwt.

U brenge al wat leeft de eer,
Drievuldigheid, o ene Heer,
Die ons door 't kruisgeheim bevrijdt,
regeer ons tot in eeuwigheid.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten