zaterdag 5 februari 2011

Gebed om heilige priesters

God, almachtige Vader, Gij hebt het verlossingswerk van Uw Zoon, de redding en het heil van de wereld, aan de priesters als Zijn plaatsvervangers toevertrouwd. Wij bidden U, schenk ons heilige priesters, die door het vuur van Uw goddelijke liefde ontvlamd, niets anders zoeken dan de vermeerdering van Uw eer en van het heil der zielen.

God, altijd verhoort Gij vol liefde Uw dienaren die in nood verkeren. Wij danken U voor Uw goedheid en vragen ootmoedig dat Gij ook deze keer ons gebed wilt verhoren.

En gij, Maria, liefdevolle Moeder, bescherm alle priesters in de gevaren van hun heilige roeping, bid voor hen en verkrijg voor hen de genade dat zij aan hun verheven uitverkiezing altijd getrouw mogen blijven.

Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk en patroon van ons land, bid voor de priesters.
Heilige pastoor van Ars, patroon van de priesters, bid voor ons.
Heilig Michaël, patroon van onze kapel, bid voor ons.Geen opmerkingen:

Een reactie posten