zaterdag 26 juni 2010

Professor dr Karel Van Isacker S.J. wordt 97 jaar

Vandaag, zaterdag 26 juni, bereikt professor dr hist. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913) de hoge leeftijd van 97 jaar.

Karel Van Isacker volgde de humaniora bij de Jezuïeten in Aalst en trad in 1933 toe tot de orde. Naast filosofie en theologie studeerde hij vanaf 1941 geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, en in 1945 werd hij priester gewijd.
Hij was van 1950 tot 1965 docent aan de toenmalige Handelshogeschool Sint-Ignatius. In 1954 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de Wijsbegeerte en Letteren, afdeling Moderne Geschiedenis, op het proefschrift 'Werkelijk en Wettelijk land. De katholieke opinie tegenover de rechterzijde, 1863-1884'. Van 1965 tot 1980 was hij hoogleraar aan de Ufsia, nu Universiteit Antwerpen.
In het tweedelige 'Mijn land in de kering' geeft hij de sociale geschiedenis van het Vlaamse volk in de jaren 1830-1980 weer. Daarnaast was hij een van de hoofdredacteuren van de vijftiendelige geschiedkundige encyclopedie 'Twintig eeuwen Vlaanderen'.

Van Isacker is gekend om zijn analyse dat de malaise in de Rooms-katholieke Kerk van de tweede helft van de 20e eeuw voortkomt uit haar 'bezetenheid' zich aan te passen aan de moderne wereld, zonder zich af te vragen waar die moderne wereld eigenlijk voor staat.
In 1989 schreef hij een pleidooi voor de voorconciliaire Tridentijnse Liturgie: Ontwijding.

In Niel-bij-As bouwde hij een grote stal en boerderij om tot de Sint-Michaëlskapel en sindsdien celebreert hij er de zondagsmis volgens de oude ritus.

Alhoewel de jaren nu echt gaan tellen draagt hij nog dagelijks het heilig Misoffer op.

Oeuvre
Werkelijk en wettelijk land - 1954
Het Daensisme - 1959
Meesters en huurlingen - 1963
De Antwerpse dokwerker 1830 - 1940 - 1963 - De Nederlandsche Boekhandel
Afscheid van de havenarbeider 1944-1966 - 1967
Herderlijke brieven over politiek 1830-1966 - 1969
Irma Laplasse, stukken voor een dossier - 1970
Mijn land in de kering 1830-1980 - 1978 - De Nederlandsche Boekhandel
De enge ruimte 1914-1980 - 1983
Ontwijding - 1989, Davidsfonds, Leuven
Het dossier Irma Laplasse, kritiek van een repressie-dossier
Het land van de dwazen - 1976 - De Nederlandsche Boekhandel


maandag 21 juni 2010

Extra foto's feestelijke Hoogmis Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen


Al eerder publiceerden we op deze site enkele foto's van de feestelijke Hoogmis die op zondag 9 mei jl. in onze kapel werd opgedragen vanwege de viering van de 150-ste verjaardag van de kroning van het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.

Op een apart tabblad bovenaan deze site kunt u nu nog meer foto's bekijken.

Zie: Fotoverslag feestelijke Hoogmis Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen
en: Hoe wij het wondere Mariabeeldje verkregen


donderdag 3 juni 2010

Feest van het Allerheiligste Sacrament (1)


Het feest van Sacramentsdag wordt vandaag gevierd in onze kapel met een Hoogmis die om 18.00 uur begint, gevolgd door een heilig uur van aanbidding (aanvang 19.00 uur).

U kunt hier de Introitus uit de Mis van vandaag beluisteren: Cibavit eos.Hij voedde hen met de volheid van de tarwe, en Hij verzadigde hen met honing uit de rots. Alleluja.


woensdag 2 juni 2010

Verslag Pinksterbedevaart Parijs-Chartres


Tijdens het Pinksterweekeinde, op zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 mei jl., werd de 28e bedevaart van Parijs naar Chartres gehouden. Dit jaar was het hoofdthema: De Kerk is onze Moeder.

De afzonderlijke dagen hadden een subthema. De zaterdag was gesteld onder de bescherming van de heilige Petrus en gewijd aan het onderwijzen door de Kerk. De tweede dag had als thema heiligen en werd gesteld onder de bescherming van de heilige Johannes Maria Vianney, de Pastoor van Ars. De maandag had als thema leiden en stond onder de bescherming van de heilige paus Pius X.

Vele tientallen priesters van verschillende traditionele orden en congregaties namen aan de bedevaart deel. Hoofdorganisator was de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP).

Het totaal aantal deelnemers lag boven de 10.000 mensen. Op de foto's zijn enkele bijzondere momenten van deze driedaagse bedevaart vastgelegd.


Kort voor vertrek verzamelen de priesters zich bij de Notre Dame in Parijs.


Kardinaal Andre Vingt-Trois, aartsbisschop van Parijs, bracht op het Hoogfeest van Pinksteren een bezoek aan de bedevaartgangers. Hij celebreerde een plechtig Lof in de open lucht.
De deelnemende priesters celebreerden vroeg in de ochtend hun H.H. Missen in de speciale kapeltent.


Onderweg werd zo nu en dan gestopt voor een rustpauze.