zondag 23 mei 2010

Pinksteren

Toen de dag van het pinksterfeest was aangebroken,
waren ze allen op één plaats bijeen.
Eensklaps kwam er een geruis uit de hemel
als van een hevige windvlaag,
en vulde het hele huis, waar ze waren vergaderd.
Vurige tongen verschenen hun,
spreidden zich rond,
en zetten zich op ieder van hen neer.
Allen werden vervuld van de Heilige Geest,
en begonnen verschillende talen te spreken,
naargelang de Geest hen liet spreken.
Nu vertoefden er te Jerusalem godvrezende joden
uit alle volken onder de hemel.
Bij dat geruis liepen de mensen te hoop;
ze stonden verwonderd, dat iedereen
hen in zijn eigen taal hoorde spreken.

Handelingen, 2, 1-8


Geen opmerkingen:

Een reactie posten