dinsdag 11 mei 2010

Oproep

In de voorbije maanden hebben wij wegens ziekte van Pater Van Isacker, herhaaldelijk een beroep moeten doen op priesters die van ver komen. Voor de kapel waren dat hoog oplopende kosten. Ook moeten wij drieduizend liter stookolie kopen voor de komende winter.

Wij kunnen niet bestaan zonder de vrijgevigheid, de gulheid en de genegenheid van u allen. Wij zijn geen parochie, en geen grote gemeenschap. We ontvangen van niemand subsidies. Wij kunnen enkel overleven door giften van wie ons genegen zijn. Mogen wij daarom nog eens beroep doen op uw vrijgevigheid? Voor elke steun zijn we dankbaar. Onze Lieve Heer vergelde al uw goedheid!

Wie ons wil steunen, kan dat doen door een overschrijving; voor België op bankrekekening nummer 001-3928567-46 ten name van Caelenberg v.z.w., voor Nederland op nummer 1470.691.574.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten