donderdag 1 april 2010

Witte Donderdag


Heer Jezus Christus, in dit wonderbare Sacrament hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van Uw lijden en sterven. Wij bidden U: laat ons de heilige geheimen van Uw Lichaam en Bloed met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van Uw verlossing voortdurend in ons ervaren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten